Smittevern Bassen 2022

Arrangementet blir arrangert i henhold til koronaforskriften og NFIFs spesifikasjoner og råd for friidrettskonkurranser. Utøvere Reglene sier at selv om det er en antallbegrensning på 30 personer på innendørsarrangementer, så er toppidrettsutøvere (Hoved-NM-kvalifisert), unge under 20 år, funksjonærer og nødvendig støttepersonell fritatt fra denne begrensningen. Bassen sprint vil derfor arrangeres som normalt, men ikke-toppidrettsutøvere blir begrenset til maksimalt 30 … Continue reading Smittevern Bassen 2022