Tidsskjema

Tidsskjema finner du her.

Avkrysning og startnummerutdeling

Avkrysning er 1 time før start. Startnummer deles ut i sekretariatet ved kiosken i andre etasje. Startnummer festes på forsiden av konkurransetøyet og reklame skal ikke brettes vekk.

Oppvarming

Oppvarming skjer i friidrettshallen på 100m-stripen.

Premieutdeling

Så snart resultater foreligger vil premieutdeling gjennomføres.

Resultat

Resultater blir levert av Andro og vil legges fortløpende ut på nettsiden http://www.bassensprint.no

Vil du hjelpe til?

Vi mangler noen funksjonærer til å filme svingløping på 200m og 400m med nettbrett. Hvis noen ønsker å bidra, gi beskjed til post@tjalve.no.

Smittevern Bassen 2022

Arrangementet blir arrangert i henhold til koronaforskriften og NFIFs spesifikasjoner og råd for friidrettskonkurranser.

Utøvere

Reglene sier at selv om det er en antallbegrensning på 30 personer på innendørsarrangementer, så er toppidrettsutøvere (Hoved-NM-kvalifisert), unge under 20 år, funksjonærer og nødvendig støttepersonell fritatt fra denne begrensningen. Bassen sprint vil derfor arrangeres som normalt, men ikke-toppidrettsutøvere blir begrenset til maksimalt 30 personer. Per 25.1. kl. 11:00 er det ti ikke-toppidrettsutøvere påmeldt, og alle disse får herved bekreftet sin deltakelse.

Støttepersonell / trenere

Det er tillatt med opptil én trener/forelder/støttepersonell per utøver. Det oppfordres likevel til å redusere antallet til det helt nødvendige, så vi ber om at klubber/familier hjelper oss med dette. Ingen barn som ikke skal konkurrere, vil slippe inn.
Det blir ikke forhåndsakkreditering. Trener/forelder/støttepersonell vil registreres ved inngangen sett opp mot startlisten.
Trenere/støttepersonell skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre. For enkelhets skyld oppfordrer vi til å bruke munnbind foruten når du sitter på tribunen med tilstrekkelig avstand.

Publikumsforbud

Arrangementet er forbudt for publikum, da vi heller bruker de 30 plassene til utøvere.

Generelt

  • Ingen personer som er syke, har symptomer eller er i karantene, kan være til stede på arrangementet.
  • Det er påbud om én meter avstand til andre, foruten når konkurransesituasjonen krever at avstandskravet fravikes.
  • Alle er pålagt å registrere seg med navn, telefonnummer og bostedskommune.
  • Vask hender hyppig og bruk desinfeksjonsmiddel.  

Vi oppfordrer til å ta en selvtest før du ankommer arrangementsstedet.