Minibassen
Avkryssing og henting av startnummer senest en halvtime før øvelsesstart, og skjer i andre etasje ved kiosken.

Bassen Sprint
Avkryssing og henting av startnummer senest en time før øvelsestart, og skjer i andre etasje ved kiosken.

Tidsskjema i Excel finner du her.