Minibassen blir arrangert i Bærum Idrettspark 29. januar fra kl 10.00, og både unge friidrettsutøvere og friidrettsnysgjerrige barn er hjertelig velkommen. 

Øvelser 6-14 år: 60m, 60mhk og 200m.

Tidsskjema

Tidsskjema finner du her.

Premieutdeling

Det blir premier til alle i klassene 6-12 år for hver øvelse, og deles ut rett etter fullført løp. For 13-14 år blir det premie til de tre beste.

Startnummer og oppmøte

Startnummer hentes i 2. etasje. Klubbløse må betale ved henting av startnummer. Det er ingen avkrysning, men oppmøte ved start senest 15 minutter før øvelsen starter.

Smittevern Bassen 2022

Arrangementet blir arrangert i henhold til koronaforskriften og NFIFs spesifikasjoner og råd for friidrettskonkurranser.

Utøvere

Reglene sier at selv om det er en antallbegrensning på 30 personer på innendørsarrangementer, så er toppidrettsutøvere (Hoved-NM-kvalifisert), unge under 20 år, funksjonærer og nødvendig støttepersonell fritatt fra denne begrensningen. 

Støttepersonell / trenere

Det er tillatt med opptil én trener/forelder/støttepersonell per utøver. Det oppfordres likevel til å redusere antallet til det helt nødvendige, så vi ber om at klubber/familier hjelper oss med dette. Ingen barn som ikke skal konkurrere, vil slippe inn.
Det blir ikke forhåndsakkreditering. Trener/forelder/støttepersonell vil registreres ved inngangen sett opp mot startlisten.
Trenere/støttepersonell skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre. For enkelhets skyld oppfordrer vi til å bruke munnbind foruten når du sitter på tribunen med tilstrekkelig avstand.

Publikumsforbud

Arrangementet er forbudt for publikum, da vi heller bruker de 30 plassene til utøvere.

Generelt

  • Ingen personer som er syke, har symptomer eller er i karantene, kan være til stede på arrangementet.
  • Det er påbud om én meter avstand til andre, foruten når konkurransesituasjonen krever at avstandskravet fravikes.
  • Alle er pålagt å registrere seg med navn, telefonnummer og bostedskommune.
  • Vask hender hyppig og bruk desinfeksjonsmiddel.  

Vi oppfordrer til å ta en selvtest før du ankommer arrangementsstedet.